Anti pest methoden: Er zijn er velen. Enkele lichten wij voor u uit.

Eind 2013 heeft een onafhankelijke Commissie Anti-pestprogramma’s in opdracht van Staatssecretaris Dekker via het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) drie criteria vastgesteld waar een goed anti-pestprogramma aan moet voldoen. Dit zijn in het kort:

  1. het programma is theoretisch goed onderbouwd;
  2. het programma is empirisch adequaat onderbouwd;
  3. de randvoorwaarden zijn duidelijk beschreven.

61 programma’s zijn onderzocht, waarvan er 48 zijn afgewezen! De volledige rapportage én de 13 programma’s die wél veelbelovend zijn kunt u vinden op de website van het NJi.

In samenwerking met Stichting School en Veiligheid, de VO- en PO-raad is een ‘wegwijzer programma’s sociale veiligheid’ gemaakt. In deze wegwijzer staat per programma aangegeven welke werkzame delen hierin zijn, op welk moment u het kunt inzetten en of het programma bedoeld is voor het werken met individuele leerlingen, een klas of de hele school. Zo kiest u een programma dat aansluit op wat de school al doet om pesten tegen te gaan. U kunt natuurlijk ook verschillende programma’s met elkaar combineren om uw doelen te bereiken. Kies met behulp van deze wegwijzer een anti-pestprogramma gemakkelijker een programma dat past bij de pedagogische visie van de school. Hieronder ziet u zowel ‘goedgekeurde’ als ‘afgekeurde’ programma’s.

 

In the Spotlight

Uw website in “the spotlight?”, neem hiervoor contact op.

Stichting Omgaan met Pesten

In de samenleving is het noodzakelijk dat je je als mens kunt verweren en kunt opkomen voor jezelf in contact met anderen. Het is belangrijk om op een goede manier voor jezelf op te komen, zodat anderen niet over je grenzen heen gaan. Stichting Omgaan met Pesten Sta Sterk en Omgaan met Elkaar staan in de lijst van goedgekeurde anti-pestprogramma's! helpt daar bij.Ga naar Omgaan met Pesten.

KiVa

KiVa is een succesvol antipestprogramma dat in Nederland en in Finland bewezen effectief is. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders.  KiVa wetenschappelijk onderzocht en goedgekeurd door het NJI richt zich op de rol van de groep bij het voorkomen en stoppen van pesten.Ga naar KiVa.

Kanjertraining

De Kanjertraining Ouder en kind training, goedgekeurd door het NJI is bedoeld voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten, moeilijk aansluiting kunnen vinden bij leeftijdsgenoten of weinig greep hebben op hun eigen gedrag. Het kind kan gepest worden, of juist pest-, grensoverschrijdend- of agressief gedrag vertonen.Ga naar Kanjertraining.

M5

De aanpak van M5 Meldsysteem, afgekeurd door de Commissie Anti-pestprogramma's brengt het structureel pestgedrag op school in beeld en geeft school de mogelijkheid om pesters te helpen met stoppen. Pas wanneer het structurele pesten op school gestopt is, kan een school de sociale veiligheid van haar leerlingen waarborgen. Ga naar M5.

Pestbriefje

  Het  Pestbriefje Zo opgelost door het inschakelen van de ouders, afgekeurd door de Commissie Anti-pestprogramma's neemt beide kinderen in bescherming en helpt de pesterijen zo snel en geruisloos mogelijk te laten stoppen. Maar als zelfs dit niet helpt dan volgen er dwingende maatregelen.Ga naar Pestbriefje.

No Blame

De No Blame Oplossingsgericht, niet beoordeeld door de Commissie Anti-pestprogramma's methode is oplossingsgerichte een aanpak om pesten te laten ophouden. Steeds meer scholen zijn zich de afgelopen jaren bewust geworden van het belang van preventie, maar omdat ongewenst gedrag nooit helemaal te voorkomen is, moet er ook een goed antwoord zijn op situaties waarbij preventie niet meer toereikend is.Ga naar No Blame.

Leefstijl

 Met behulp van Leefstijl Sociaal emotionele vaardigheden, niet beoordeeld door de Commissie Anti-pestprogramma's stimuleert u kinderen en jongeren zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Ga naar Leefstijl