Anti pest methoden: Er zijn er velen. Hoe maak je nu een goede, verantwoorde keuze?

 

Pesten komt het meest voor op school, waardoor er veel druk op scholen ligt om het pesten te voorkomen en goed aan te pakken. Natuurlijk wordt de pester aangesproken en kinderen die gepest worden in bescherming genomen. Maar hoe pak je pesten nu effectief aan en maak je een keuze uit het enorme aanbod van programma’s?

Anti-pestprogramma’s

Eind 2013 heeft een onafhankelijke Commissie Anti-pestprogramma’s in opdracht van Staatssecretaris Dekker via het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) drie criteria vastgesteld waar een goed anti-pestprogramma aan moet voldoen. Dit zijn in het kort:

  1. het programma is theoretisch goed onderbouwd;
  2. het programma is empirisch adequaat onderbouwd;
  3. de randvoorwaarden zijn duidelijk beschreven.

61 programma’s zijn onderzocht, waarvan er 48 zijn afgewezen. Onderstaande 13 programma’s zijn in eerste instantie als ‘veelbelovend’ aangewezen. De volledige rapportage kunt u vinden op de website van het NJi.

 

Tussen 2015 en 2017 onderzocht een consortium van wetenschappers de vraag in hoeverre antipestprogramma’s effectief zijn, waarbij 7 van de 13 bovenstaande programma’s werden onderzocht. Deze website geeft informatie over het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten?’ en de resultaten ervan.

Wegwijzer programma’s sociale veiligheid

In samenwerking met Stichting School en Veiligheid, de VO- en PO-raad is een ‘wegwijzer programma’s sociale veiligheid’ gemaakt. In deze wegwijzer staat per programma aangegeven welke werkzame delen hierin zijn, op welk moment u het kunt inzetten en of het programma bedoeld is voor het werken met individuele leerlingen, een klas of de hele school. Zo kiest u een programma dat aansluit op wat de school al doet om pesten tegen te gaan. U kunt natuurlijk ook verschillende programma’s met elkaar combineren om uw doelen te bereiken. Kies met behulp van deze wegwijzer een anti-pestprogramma gemakkelijker een programma dat past bij de pedagogische visie van de school. Hieronder ziet u zowel ‘goedgekeurde’ als ‘afgekeurde’ programma’s.

JGZ-richtlijn pesten

De JGZ kan een belangrijke rol vervullen in signalering, verwijzing en kan bijdragen aan een structureel anti-pestbeleid. Ook kan de JGZ pestende kinderen signaleren. Deze JGZ-richtlijn biedt JGZ-professionals handvatten voor voorlichting, preventie en vroege opsporing,, ondersteuning en behandeling én verwijzing en nazorg.

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vind u meer informatie over de aanpak van pesten en wat scholen kunnen doen.

In the Spotlight

Uw website in “the spotlight?”, neem hiervoor contact op.

Stichting Omgaan met Pesten

In de samenleving is het noodzakelijk dat je je als mens kunt verweren en kunt opkomen voor jezelf in contact met anderen. Het is belangrijk om op een goede manier voor jezelf op te komen, zodat anderen niet over je grenzen heen gaan. Stichting Omgaan met Pesten Sta Sterk en Omgaan met Elkaar staan in de lijst van goedgekeurde anti-pestprogramma's! helpt daar bij.Ga naar Omgaan met Pesten.