Leefstijl

Wat is Leefstijl?

Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.

Leefstijl toepassen

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten, met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs en voor begeleiders en kinderen in bso, welzijn en sport. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker. Een effectieve toepassing van het programma hangt niet alleen af van wat u kinderen wilt leren, maar ook van hoe u dit doet. Daarom is het van belang om eerst zelf een training te volgen alvorens met lessen te starten in de klas. Tijdens de training wordt de leerkracht zich bewust van zijn eigen keuzes en gedrag. Leefstijl is daarmee een visie, en veel meer dan een serie trucs of geconditioneerd gedrag.

Opbouw en achtergronden

In de lesprogramma’s van Leefstijl is een duidelijk verband te vinden tussen de wijze waarop groepsvorming plaatsvindt en de opbouw van de lessen. Ervaringsgericht leren staat centraal. Dat gebeurt tijdens de groepsactiviteiten die de wisselwerking tussen kinderen stimuleren. Het uiteindelijke leereffect is het resultaat van vier fasen die gebaseerd op de leerstijlen volgens Kolb. Verder zijn theorieën over humanistische psychologie (Carl Rogers), transactionele analyse (Eric Berne), geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg), meervoudige intelligentie (Howard Gardner), coöperatief leren (Spencer Kagan), het Johari-venster, social learning theory (Albert Bandura), het ijsbergmodel, plustaal en de Socratische dialoog verwerkt. De Nederlandse psychologe dr. Martine Delfos heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het materiaal voor primair onderwijs.

Training

Bij ieder Leefstijl-programma hoort een training. Tijdens deze training leert u het Leefstijl-materiaal kennen en toe te passen in uw lessen. De training is, net als het Leefstijl-programma, interactief en kindgericht opgezet. De interactieve werkvormen kunnen een aanleiding zijn voor kinderen, jongeren en opvoeders om samen dieper in te gaan op specifieke onderwerpen. Op die manier leren zij van elkaars zienswijze, standpunten en ervaringen. Tijdens de training wordt gewerkt met het docentenmateriaal dat u kunt gebruiken in de lessen.

Studiedagen


Naast trainingen verzorgt Leefstijl interessante studiedagen voor het hele team. In een dag leert het team bijvoorbeeld om positief om te gaan met cultuurverschillen en leert het Leefstijl-lesvaardigheden. Leefstijl organiseert deze teamstudiedagen zowel op locatie als in een conferentieoord. Ook kan Leefstijl (een deel van) uw ouderavond of inloopmiddag verzorgen. Neem vrijblijvend contact op om uw wensen en alle mogelijkheden te bespreken!

Arrangementen
We bieden ook de mogelijkheid om een arrangement af te nemen. Hiermee kunt u de kosten (van trainingen, studiedagen, ouderavonden enzovoort) over drie jaar verdelen. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. Daarnaast profiteert u van kortingen.

Leefstijl is onderdeel van Edu’Actief. De meeste trainingen worden door Edu’Actief verzorgd. Als u op de training klikt, wordt u doorverwezen naar de relevante pagina op de website van Edu’Actief.

Voor alle informatie gaat u naar de website van Leefstijl.