Pestbriefje

Het Pestbriefje is een hulpmiddel om de ernst van het pesten vast te stellen. Het informeert alle betrokken partijen en dient als leidraad bij de bespreking van het probleem.

De basis van het Pestbriefje wordt gevormd door een tweetal vragenlijsten. Het formulier voor het slachtoffer bevat vragen als: door wie, waar, wanneer en waarmee word je gepest? Het andere formulier is voor de ‘pester’. Dit formulier bevat vragen als: Heb je de groene ‘Vragenlijst‘ gekregen en doorgelezen?; Staan er dingen in die waar zijn? Staan er dingen in die niet waar zijn?; Als je pest is er dan een reden waarom je dit doet? Heb je al eerder een Vragenlijst ingevuld?

Het kind dat de groene vragenlijst heeft ingevuld krijgt deze en een kopie van de ingevulde gele vragenlijst en vice versa. Beide vragenlijsten moeten door de ouders/verzorgers worden getekend en de eerstvolgende schooldag worden ingeleverd. Het pestende kind krijgt een Pauzekaartje waarmee het elke aanwezigheid op het schoolplein, bij aanvang, moet melden bij de pleinwacht.

Van de ingevulde vragenlijsten wordt de voorzijde gekopieerd voor collega’s en de originelen worden in het leerlingendossier opgeborgen. Ouders/verzorgers krijgen een kopie van de door hen getekende vragenlijsten.

Mochten de pesterijen hierna aanhouden dan kan de school de ouders/verzorgers voor een gesprek uitnodigen waarbij de inhoud van de vragenlijsten kan worden voorgelegd.
Als zelfs dit niet helpt dan kunnen de ouders van het gepeste kind juridische stappen overwegen.

Het Pestbriefje heeft als doel pesterijen zo snel en zo discreet mogelijk te laten stoppen. Hiervoor zijn pakketten voor het basis- en voortgezet onderwijs samengesteld die in de webwinkel van pestbriefje besteld kunnen worden.

Met het invullen van het Pestbriefje wordt een éénzijdige belichting van de kwestie voorkomen en is er een grotere kans op een vreedzame en geruisloze oplossing. De voornaamste taak van het Pestbriefje is dan ook om zowel het slachtoffer als de pester te beschermen. Het slachtoffer kan vragen om het Pestbriefje en hoeft daardoor geen emotioneel geladen gesprek aan te gaan. De drempel om het pesten te melden wordt hiermee in belangrijke mate verlaagd. Het gepeste kind zet hiermee de eerste stap om in het verweer te komen tegen de pester hetgeen de emotionele verwerking ten goede komt. Het slachtoffer wordt gevraagd op welke wijze hij/zij zou willen dat de pester wordt aangepakt waarmee hij/zij wordt betrokken bij de oplossing van het probleem.

Ga voor alle informatie naar de website van Pestbriefje.