Stichting Omgaan met Pesten

 

De Stichting Omgaan met Pesten is een professionele organisatie die zich ten doel stelt het pestprobleem aan te pakken.

Zij doet dit door:
– Het geven van groepsgewijze “Sta Sterk” trainingen,
– Het geven van individuele coaching,
– Het bieden van projecten op maat; voor scholen, ..kinderopvangorganisaties, bedrijven, etc
– Het ontwikkelen en verzorgen van studiedagen op aanvraag
– Het (verder) ontwikkelen en bespreken van (bestaande) pestprotocollen
– Het verzorgen van workshops en thema-avonden op aanvraag
– Het opleiden van trainers;

Hun werkwijze is gericht op het aanbieden van praktische mogelijkheden aan slachtoffers om pesten tegen te gaan en/of te stoppen. Honderden kinderen en tientallen organisaties zijn inmiddels door hen geholpen. Ouders, scholen, kinderopvangorganisaties, bedrijven kunnen bij hen terecht voor praktische ondersteuning bij het voorkomen en tegengaan van pesten.

Stichting Omgaan met Pesten maakt zich STERK om het pestprobleem op te lossen. Dat doet zij door drie activiteiten:

Het bieden van hulp aan de gepeste
de Sta Sterk training, in groepen of individueel. De unieke aanpak biedt oplossingen binnen een relatief korte tijd. De deelnemers leren opkomen voor zichzelf door middel van direct toepasbare handvatten.
Het ondersteunen van organisaties bij het voorkomen en oplossen van pesten
Onder andere door workshops, studiedagen, klassenprojecten. Beroepskrachten krijgen handvatten aangereikt om een harmonische en veilige sfeer te bereiken en in stand te houden.
Het opleiden van trainers Omgaan met Pesten, om de bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren
Dieta Uyterlinde ontwikkelde begin jaren negentig de methode ‘Omgaan met Pesten’. Inmiddels heeft een groep trainers haar methode verder ontwikkeld. De methode omvat diverse producten waaronder de Sta Sterk training. Dat deze aanpak succesvol is, heeft de praktijk inmiddels bewezen.

Wie voor zichzelf opkomt en rekening houdt met andermans grenzen wordt gewaardeerd en gerespecteerd!

Voor alle informatie over begeleiding en de “Sta Sterk” trainingen gaat u naar de website van Stichting Omgaan met Pesten.