Tele2 heeft op haar website een pagina voor ouders aangemaakt voor hoe zij als ouders om kunnen gaan met cyberpesten.

Op de pagina wordt dieper ingegaan op het relatief nieuwe onderwerp cyberpesten. Daarnaast geeft het artikel diverse handvaten aan ouders omtrent het bespreekbaar maken van het probleem, alsmede het voorkomen ervan, waaronder:

– Kun je cyberpesten als ouder voorkomen?
– Wat doe je als je kind hiermee te maken krijgt?
– Wat kun je het beste doen als je kind zelf de ‘cyberbully’ is?

Lees het artikel op Tele2.nl/blog/cyberpesten-mee-omgaan

Wil je meer informatie of hulp omdat jouw kind last heeft van (cyber)pesten? Kijk dan op Omgaanmetpesten.nl.