Downloads

Om u een handje te helpen verzamelen en schrijven we af en toe lesmateriaal om in de klas te gebruiken (of thuis) als hulpmiddel kinderen te laten “zien” wat ze een ander aan doen. Onze mening is namelijk dat besef empathie genereert. Ook zijn wij van mening dat het begrip ‘pesten’ al onderwezen dient te worden vanaf groep 1. Dit gebeurt bij de kleintjes uiteraard op een speelse manier.  Waarom we die mening hebben? Kinderen op die leeftijd zijn nog erg straight in hun denken en doen. Er zijn er slechts weinigen die op die leeftijd bewust een ander pijn zouden doen. Door ze het juiste zo vroeg mogelijk mee te geven, voorkom je op latere leeftijd onbegrip. Speciaal voor de kleintjes hebben wij een poppenkast voorstelling script dat over pesten gaat. Dit is aan te passen zoals u wilt. Zo is het script toepasbaar op pesten, maar ook verschil in geloof, in huidskleur of in wel/geen aandoening hebbend. Voor het passend onderwijs wat ingevoerd gaat worden wellicht wel zo belangrijk!

Deze pagina
Deze pagina bevat downloads en interessante links om pesten bespreekbaar te maken of u te helpen kinderen er van te doordringen dat er wel degelijk een verschil is tussen pesten en plagen, waar zij met hun verhaal heen kunnen en waar u zelf terecht kunt als u vragen heeft en het gevoel dat school er niets of te weinig aan doet.
De website pesten op school
Wij hebben geen programma maar willen u wel helpen. Als je zelf slachtoffer van pestgedrag bent, weet je maar al te goed wat het met je doet. Het voorkomen dat andere kinderen of volwassenen hetzelfde mee moeten maken is dus ook iets waar wij graag en voor niets ons best voor doen. 
Interactief
Deze site is opgezet om zo interactief mogelijk te zijn. Alle artikelen die geplaatst worden mag dus ook op gereageerd worden. Wij zijn geen site die alleen het positieve wil benadrukken. We geven graag een kijk in de ervaringen van scholen en ouders met de diverse anti pest programma’s die er te vinden zijn. Vele reacties maken een duidelijke site die openheid van zaken geeft.
Gratis?
Ja, helemaal gratis. Dit is geen bedrijf of stichting, maar opgericht vanuit een particulier initiatief door die van mening was dat er teveel gepest wordt en er teveel hoofdjes in het zand zitten. Het wordt steeds beter en gelukkig maar. Toch is het nodig dat er een site is waar je alle mogelijkheden kunt vinden en daarbij ook de ervaringen hier mee.
Sponsoring
Vind u dit een goed initiatief en wilt u ons iets schenken voor het werk dat we verrichten?  Dat kan! Neem contact met ons op! Alle donaties komen ten goede aan kinderen en jongeren die gepest worden. In de vorm van gratis publicatie, begeleiding en workshops tegen gereduceerd tarief. 10% van alle donaties gaat naar het adoptiefonds van Stichting Omgaan met Pesten.

PDF Bestanden voor download

Dit verhaal heeft al menige Facebook pagina gezien. Miljoenen mensen hebben dit gedeeld en opnieuw gedeeld omdat het de gevolgen van pesten voor kinderen zichtbaar maakt.
“Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hen de volgende opdracht. Ze gaf alle kinderen in de klas een stuk papier en zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren. De kinderen vonden dat wel een leuke opdracht en deden hun best het blad zo veel mogelijk te verkreukelen.
Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet scheurde en het weer glad te strijken. Ze liet hen zien hoe vol littekens en vuil het papier was geworden….”

Dit verhaal is niet van ons maar wij zetten hem wel als pdf (downloaden of lezen) neer. Op die manier kunt u dit altijd terug vinden en als u het wilt gebruiken opnieuw downloaden.

een onderwijzeres in new york.pdf

Er is veel over te doen. Het pest protocol. Scholen zijn verplicht om een veiligheidsplan te hebben. Een onderdeel van dit plan kan het anti-pestprotocol zijn, waarin staat vermeld hoe de school het pestgedrag signaleert en aanpakt. Hoewel een anti-pestprotocol niet verplicht is, is de school wel verplicht om inspanning te leveren en om sociale veiligheid te bieden aan iedereen binnen de school en pesten aan te pakken. Een variant op het pest protocol is het klassen protocol. Een pest protocol op klassen niveau. Gemaakt voor en door de klas, de leerkrachten en de ouders. Het is belangrijk dat afspraken of protocollen regelmatig  geëvalueerd worden. Functioneert het protocol en/of moeten er aanvullingen komen?  Download hier een voorbeeld van een klassen protocol.

Protocol op klassen niveau.pdf


Ilse is een fictief meisje gebaseerd op mijzelf. De verhalen die u over Ilse aantreft komen dus uit mijn eigen leven. Niet altijd ben ik het zelf maar het zijn altijd dingen die ik zelf heb meegemaakt. In dit “lesmateriaal” komen verschillende zaken aan bod die pestgedrag veroorzaken. Met de opdrachten proberen we besef te krijgen bij de klasgenoten vanuit de overtuiging dat begrip empathie genereert en daar mee pestgedrag verminderd.

Ilse krijgt een brilletje.pdf

Het aanleren van de gevolgen van pestgedrag kan al heel vroeg beginnen. Natuurlijk is het wel zaak dat dit op een leeftijd adequate manier gebeurt. Speciaal voor ons schreef Anny Habing de poppenkast voorstelling “Pesten”.  Pesten gaat over Ilse die in de klas gepest wordt. Waarom? Dat laten we even in het midden maar laat ik u vertellen dat het een goede voorstelling is van wat dagelijks gebeurt onder kinderen. Ook is het verhaal aanpasbaar zodat het voor meerdere “pest oorzaken” gebruikt kan worden. Meer poppenkast verhalen vind u op de website van Anny. Het web adres staat in de huidige pdf. Maak Ilse zelf als poppenkast pop om de interactiviteit van de klas te vergroten.

Poppenkast voorstelling “Pesten”