Hoe herkent u pestgedrag? Op iedere school wordt wel gepest. Pesten komt vooral voor in kleine groepen die langdurige tijd bij elkaar zijn, zoals bijvoorbeeld een klas.

Hoe herkent u pestgedrag?

Op iedere school wordt wel gepest. Pesten komt vooral voor in kleine groepen die langdurige tijd bij elkaar zijn, zoals bijvoorbeeld een klas. Uit Fins onderzoek blijkt dat één op de tien kinderen wekelijks op school gepest wordt. Als dader of slachtoffer is vijftien procent van de kinderen betrokken. Jongens zijn vaker direct betrokken bij pesten, zowel als slachtoffer en dader, dan meisjes. Meisjes zijn vaker indirect betrokken.

Participerende rollen
Pesten is een sociaal proces, wat betekent dat er altijd meer kinderen bij het pesten betrokken zijn dan slechts de dader en het slachtoffer. Vaak krijgen beide partijen ook nog hulp van klasgenoten. Dit kan op een directe of indirecte manier, waardoor de klasgenoten een participerende rol krijgen in de pestsituatie. Uit onderzoek van Salmivalli en collega’s (1996) is gebleken dat ongeveer 87% van een groep kinderen is in te delen bij één van de participerende rollen.

Deze participerende rollen zijn:

De dader: begint met pesten en heeft hierin een actieve rol

De meelopers: hebben ook een actieve rol in het pesten, maar beginnen niet met pesten

De aanmoedigers: moedigen het pesten aan, door bijvoorbeeld kreten te roepen, maar hebben geen actieve rol

De buitenstaanders: staan erbij en kijken ernaar en zijn hierdoor redelijk onpartijdig. Doordat ze niets doen, wordt het pestgedrag niet direct verergerd, maar ook zeker niet verminderd

De verdedigers: komen op voor het slachtoffer

Het slachtoffer: degene die gepest wordt

Wanneer er gepest wordt in een klas is het dus belangrijk niet alleen de dader aan te spreken, maar ook naar de rest van de klas te kijken. Let goed op de groepsdynamiek en de persoonlijkheden van de leerlingen. Ook bij de aanpak van het pesten is het verstandig om voor een groepsgerichte benadering te kiezen, hierbij wordt voorkomen dat een pester zich aangevallen voelt op zijn of haar gedrag.

Kenmerken van slachtoffers

Slachtoffers van pesten worden om verschillende redenen en op verschillende manieren gepest. Hier volgen enkele praktische voorbeelden van kenmerken van slachtoffers, wat niet betekent dat het voorbeeld per definitie pesten in de klas betekent.

Willem wordt niet gekozen met gym
Sander mag nooit op feestjes van klasgenoten komen
Als Paul praat luistert geen van de kinderen
Niemand wil naast Ilse zitten
Er worden grapjes gemaakt over het rode haar van Karin
Claudia mag op het schoolplein niet meedoen met knikkeren
De tas van Amy is in de sloot gegooid
Niels durft niet meer alleen naar huis te lopen, omdat hij gisteren is opgewacht
Marc huilt veel en is niet betrokken bij de rest van de klas