Er zijn een aantal anti pest methoden die op scholen gebruikt kunnen worden. Pesten op school is van mening dat pesten of eigen niet pesten een deel hoort te zijn van de opvoeding.   Zeker met de aankomende invoering van passend onderwijs zal er straks een grotere diversiteit aan kinderen binnen het reguliere onderwijs zitten. Niet alleen een enorme uitdaging voor scholen maar ook voor de kinderen zelf. Elkaar begrijpen is dan zeer belangrijk als het gaat om het voorkomen van pesten.

Samenwerking met en openheid naar ouders is ons inziens ook een zeer belangrijke factor. Zo ook samenwerking met andere scholen binnen de gemeente. Pesten komt helaas overal voor en als het al op school start, dan gaat het verder via de sociale media, op straat, overal. Een kind dat gepest wordt heeft geen veilige haven meer. Een methode gericht op al deze aspecten is voor ons dan ook niet meer dan normaal.

Op basis van eigen ervaring en het volgen van gebeurtenissen in de media, de social media en de ervaringen die wij mogen lezen van ouders, zijn wij bezig een anti pest programma te schrijven welke zich met name richt op het voorkomen van pesten. Het motto hier in zijnde: “Beter voorkomen dan genezen”.

Voor het maken van een sluitend programma, welke overigens tegen een bodemprijs aan scholen beschikbaar gaat worden gesteld na een gratis proef, hebben wij uw hulp nodig. Met een beperkt budget na de invoering van passend onderwijs hoort een anti pest methode makkelijk betaalbaar te zijn, tenslotte vergt het het meest van de uitvoerders van de methode.

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zij  op zoek naar ex gepesten of mensen die ook op latere leeftijd nog steeds gepest worden.

Leerkrachten BO en VO; die bekend zijn met het fenomeen pesten op school en hun eigen mening hebben gevormd over het aanpakken er van.

Ouders; mensen die op dit moment aan den lijve ondervinden dat hun kind gepest wordt of zelf pest en hoe daar door school en omgeving mee omgegaan wordt.

Gemeenten: Gemeenten die pesten structureel op gemeente niveau willen voorkomen nodigen wij ook graag uit mee te denken over deze methode.

Leerkrachten BSO en VSO die dagelijks met kinderen werken die straks binnen het passend onderwijs op regulier terug zullen moeten vallen, uw expertise is broodnodig.

Hou hier bij in gedachten dat het met name gaat op het voorkomen van pesten, hierbij meenemend de digitale wereld en de leefomgeving van het kind, zijnde de gemeente.

Heeft u interesse om mee te helpen of heeft u nuttige informatie? Neem dan contact met ons op. Samen moet het lukken een programma te maken waar iedereen wat aan heeft; Scholen, ouders en bovenal onze kinderen!