Pesten ontstaat uit de drang naar sociale dominantie met als doel het bereiken van iets wat aantrekkelijk voor het kind is, zoals bijvoorbeeld speelgoed, aandacht van anderen of spelen op een leuke plek.

Oorzaken

Pesten ontstaat uit de drang naar sociale dominantie met als doel het bereiken van iets wat aantrekkelijk voor het kind is, zoals bijvoorbeeld speelgoed, aandacht van anderen of spelen op een leuke plek. Er bestaan veel misverstanden over de oorzaken van pesten. Veel mensen zeggen dat het hebben van bijvoorbeeld een bril, rood haar, overgewicht, een andere achtergrond of een dialect de oorzaak is van het pesten. Ook wordt wel beweerd dat pesten een gevolg is van grote schoolklassen, competitiegevoelens over cijfers, falen op school, onzekerheid of een laag zelfbeeld. Uit wetenschappelijk onderzoek is echter niet gebleken dat bovenstaande redenen een oorzaak zijn van pesten, al gaan wij er van uit dat het wel meespeelt. Daarentegen blijken persoonlijkheid en typische reacties van kinderen en bij jongens de fysieke sterkte of zwakte wél een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van pesten. Ook spelen omgevingsfactoren een rol, zoals houding, gedrag en de gewoonten van de leerkracht. Andere omgevingsfactoren kunnen zijn:

Een problematische thuissituatie
 
Een constant gevoel van buitengesloten voelen
 
Steeds in een verplichte rol worden gedrukt
 
Een constante strijd om macht in de klas of in de buurt

Deze oorzaken zijn echter niet wetenschappelijk bewezen.

Gevolgen

Pesten kan grote gevolgen hebben voor het slachtoffer, maar ook voor de dader. Deze gevolgen kunnen nog tot ver in de volwassenheid doorwerken, wat betekent dat de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn. Pesten schaadt de gezondheid van slachtoffers.Kinderen die regelmatig gepest worden, hebben problemen met slapen, hebben regelmatig last van hoofdpijn en andere somatische klachten, hebben een negatief zelfbeeld, zijn angstiger,niet zeker en veelal ongelukkig. Ook hebben zij moeite met sociale aanpassing. Met name het negatieve zelfbeeld heeft invloed op de leerprestaties van het kind. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de leerprestaties van het kind negatief worden beïnvloed door een negatieve zelfwaardering. Uiteindelijk kunnen deze psychologische en somatische problemen uitgroeien tot psychologische en psychiatrische stoornissen, hoewel dit niet bij alle kinderen gebeurd. Uit onderzoek van Kaltiala-Heino en collega’s (1999) blijkt dat zowel de slachtoffers als de daders van pesten een verhoogde kans hebben op het oplopen van een depressie of suïcidale gevoelens en gedrag. Daarbij blijken daders minder goed te functioneren in intieme relaties en kan daderschap een voorloper op een criminele toekomst zijn. De consequenties van het pestgedrag zijn voor kinderen vaak onduidelijk, maar omdat het in hun verdere leven nog zoveel problemen kan geven, is het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om het pesten te stoppen.