vzw Zinloos Geweld profileerde zich de jongste jaren met de ontwikkeling van een aantal erg belangrijke educatieve spellen. Want niet alleen volgens de statistieken, maar ook en vooral de dagdagelijkse ervaring zegt dat Vlaanderen op het vlak van pesten nog heel veel heeft (af) te leren. Vooral de voorbeelden van jonge tieners die kwetsbaar, moegetergd en ‘eenzaam in de strijd’ plots uit het leven stappen, is maatschappelijk niet te verdragen en een moderne beschaving als de onze onwaardig.
Het beste ‘wapen’ tegen pesten zijn weerbare kinderen. Educatieve spellen kunnen jongeren weerbaar(der) maken. Door het spelen van de spellen leren jongeren niet alleen praten over pestsituaties, maar leren ze ook elkaars gevoelens en behoeften kennen. Vaak is dat een grote opluchting. Dat is een zeer belangrijke eerste stap om ingeval van problemen en pestsituaties sneller de stap naar hulpverlening te zetten.
Na ‘VlinderSlag‘ (over 15 verschillende vormen van zichtbaar en onzichtbaar geweld) en ‘VlinderNET‘ (over cyberpesten en veilig internet), telkens voor jongeren van 9-15 jaar, brengt vzw Zinloos Geweld met Pest’OOg een nieuw educatief spel uit. Deze keer over ‘Pesten en diversiteit, beperkingen en talenten’ voor kinderen van 7-10 jaar.

Kijk hier naar een televisiereportage over Pest’OOg

Het spel wordt gerealiseerd i.s.m. het Centrum Informatieve Spelen en met de steun van de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Pest’OOg biedt via een speelse combinatie van kwartet, memory, vragen en doe-opdrachten een boeiende invalshoek om te praten en inzichten te verwerven over o.m. zwaarlijvigheid, fysieke beperkingen, sociale armoede, holebi, kansarmoede, ethnische afkomst, nieuw samengestelde gezinnen enz.

Pest’Oog…

  • maakt kinderen weerbaar(der) tegen pesten en groepsdruk;
  • leidt tot meer empathie en steun voor ‘slachtoffer’kinderen;
  • vergroot sociale vaardigheden;
  • heeft een positief effect in het algemeen en in het verhinderen van oordelen en vooroordelen in het bijzonder;
  • reikt een instrument aan voor directies, (zorg)leerkrachten en lerarenopleiding;
  • speelt een belangrijke rol in preventie.
Een kwartetspel over het kunnen omgaan met verschillen, verschillen aanvaarden en diversiteit als een positieve factor zien binnen de school, de eigen leefwereld en de maatschappij. Meningen mogen geventileerd worden, maar aanzetten tot haat, discriminatie, pesten en geweld dienen best zo jong mogelijk verhinderd. Vandaar de keuze voor een jongere doelgroep. Het kwartetspel wil kinderen inzicht bijbrengen dat iedereen anders is maar dat iedereen tegelijk ook talenten en kwaliteiten heeft. Het bewust worden van en omgaan met die positieve kwaliteiten kan kinderen weerbaarder maken voor pesten. Ook en vooral door hierover te (durven) praten. Het is beter elkaars talenten en kwaliteiten aan te moedigen want er is geen enkele reden goed om iemand te pesten.
Praktische info
De website van VZW Zinloos Geweld

Bestellen kan via info@zinloosgeweld.net

Pest’OOg kost 35€ exclusief verzend kosten