kids-71716_1280Tussen 2015 en 2017 zullen in opdracht van het ministerie van OC&W tien veelbelovende anti-pestprogramma’s nader worden onderzocht op hun effectiviteit.

Het onderzoek bestaat uit het monitoren van pesten op school en uit het invoeren van een antipestprogramma.

Werkt u ook mee aan dit onderzoek?

Als deelnemende scholen kiest u zelf met welk veelbelovend programma tegen pesten u wil gaan werken. Werkt uw school al met KiVa? Ook dan is het mogelijk om mee te doen met een aanvullend programma!

Na invullen van het deelnameformulier worden de scholen verdeeld over twee groepen:

Groep 1 bestaat uit twee derde van de scholen en start met het monitoren van pesten én met het door hen gekozen programma tegen pesten.
Groep 2 bestaat uit een derde van de scholen. Deze groep start met het monitoren van pesten, maar zal in het daarop volgende schooljaar met het door hen gekozen programma tegen pesten starten.  (Bij de programma’s Omgaan met Elkaar of Sta Sterk op School kan er eerder worden gestart, omdat deze programma’s geen heel schooljaar in beslag nemen)
Door gebruik te maken van twee groepen kan onderzocht worden of het door de school gekozen programma tegen pesten echt werkt.

Het monitoren wordt gedaan aan de hand van online vragenlijsten die door kinderen worden ingevuld. Hiermee wordt direct voldaan aan de nieuwe eisen van de inspectie voor het onderwijs.

We vinden het heel belangrijk dat de effectiviteit van de anti-pestprogramma’s wordt onderzocht en hopen daarom dat veel scholen willen meewerken aan dit grootschalige en unieke onderzoek!

Lees meer over het onderzoek en de voordelen op www.watwerkttegenpesten.nl en doe ook met uw school mee!

Om pesten effectief te voorkomen en aan te pakken is uw hulp nodig!